Polityka Prywatności


Dbamy o Twoją prywatność. Właśnie dlatego poniżej szczegółowo opisujemy, które informacje zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Nie musisz się martwić. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć swoje dane.

Polityka prywatności korzystania z portalu www.drhouse.com.pl

 1. Definicje.
 2. DHN  – DRHOUSE Nieruchomości – Aerofun Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodnej 17, NIP 6762405626, REGON 120998439, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000335629, będąca twórcą oraz właścicielem praw do Portalu i uprawniona do dysponowania jego zasobami.
 3. Partner – podmiot współpracujący z DHN;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.
 5. Portal – Portal www.drhouse.com.pl
 6. Zasady ogólne.

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości portali internetowych, DHN przechowuje zapytania HTTP kierowane do Portalu. Oznacza to, że DHN znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Portalu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

Znane są również:

 1.  czas nadejścia zapytania,
 2.  czas wysłania odpowiedzi,
 3.  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5.  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.drhouse.com.pl nastąpiło przez odnośnik,
 6.  informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika.

 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości, pliki z logami okazjonalnie są analizowane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

III. Dane osobowe użytkowników.

 

Korzystanie z Portalu jest co do zasady anonimowe. Jednakże w pewnych przypadkach (w celu skorzystania z określonych funkcji Portalu) może być wymagane podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Portalu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

 

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez Użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dane osobowe Użytkowników będą pobierane i przetwarzane jedynie w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości pełnego i sprawnego korzystania z Portalu. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być również wykorzystane dla celów promocyjnych lub marketingowych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez DHN lub odpowiednio przez poszczególnych Partnerów z ograniczonym dostępem do tych danych. Dane osobowe nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą Użytkownika witryny lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych DHN lub odpowiednio ze zbiorów danych poszczególnych Partnerów. Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość mailową.

 1. Uwarunkowania techniczne.

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być gromadzone przez DHN i/lub wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych celem zapewnienia należytej jakości świadczonych usług oraz poprawy efektywności pracy Portalu.

 

Ponadto, mając na względzie konieczność dostosowania zamieszczonych w Portalu treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, udostępnianie danych zawartych w Portalu może odbywać się przy wykorzystaniu tzw. plików Cookies, czyli niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika w plikach cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby możliwość przechowywania plików Cookies na jego komputerze została całkowicie wyłączona. Należy jednak pamiętać, iż skutkiem takiej konfiguracji może być utrata możliwości korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Portalu.

 1. Niezapowiedziane wiadomości

 

DHN oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z www.drhouse.com.pl oraz które to osoby wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji. Pod określeniem „niezapowiedziane wiadomości” rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.drhouse.com.pl (w szczególności zmiany, aktualizacje), niekomercyjne wiadomości (w szczególności życzenia, osobiste komentarze) oraz informacje komercyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Partnerów.

 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych DHN. Informacje komercyjne są filtrowane przez DHN oraz Partnerów w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 1. Wyłączenia

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych, których dane kontaktowe podane są na stronach portalu www.drhouse.com.pl Powyższe nie dotyczy danych kontaktowych Partnerów.

 

VII. Jawne Dane Osobowe

 

Dane osobowe podane przy okazji publikacji artykułów i innych materiałów oraz wypowiedzi na forum dyskusyjnym w Portalu są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie ma możliwości zabezpieczenia autorów publikacji oraz użytkowników forum dyskusyjnego przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

Z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Portalu, DHN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na dotychczas stosowane przez DHN oraz Partnerów standardy bezpieczeństwa, zgodnie z którymi DHN oraz Partnerzy bez wyraźnej prośby lub zgody Użytkownika nie udostępnią innym podmiotom i instytucjom danych osobowych, które go dotyczą. O wprowadzonych zmianach oraz możliwości ich akceptacji Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszym logowaniu w Portalu, licząc od daty wprowadzenia zmian.