Kontakt

DRHOUSE Nieruchomości

Aerofun Sp. z o.o.

ul. Wodna 17, 30-556 Kraków

NIP 676-240-56-26,

REGON 120998439

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000335629, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł opłacony w całości

Wyślij nam wiadomość

Loading...