Kontakt

DRHOUSE Nieruchomości
Dr House Polska Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 14/4
90-001 Łódź

NIP 725-219-10-32
REGON 366901952

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000670764, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości.

Wyślij nam wiadomość

Loading...